EMDR-therapie

Veel mensen die in een relatie met narcistisch misbruik hebben gezeten, hebben te maken gehad met traumatische gebeurtenissen die soms nog een lange nasleep kunnen hebben. Soms kun je getriggerd blijven als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, die je doet denken aan het narcistisch misbruik. Soms kan het zijn dat je flashbacks blijft houden, onverklaarbare lichamelijke klachten, uitputting en soms lijkt het wel of je niet los "lijkt" te kunnen komen van het verleden waarin narcistisch misbruik voorkwam. Voor dit soort symptomen kan EMDR-therapie een uitkomst bieden.

Wat is EMDR-therapie?

EMDR is een therapievorm die oorspronkelijk bedoeld is om mensen die last hebben van de nawerking van een schokkende ervaring uit hun verleden te behandelen. EMDR staat voor "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Het is een zeer effectieve therapievorm gebleken voor de behandeling van post-traumatische stress-stoornissen (PTSS).

In de loop der jaren is ondervonden dat deze therapievorm op meer vlakken effectief is. Er kunnen diverse klachten mee verminderd of zelfs weggenomen worden, waaronder b.v. diepe gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de klacht is ontstaan door één of meerdere schokkende/traumatische ervaringen.  

Hoe werkt EMDR-therapie?

EMDR is een relatief nieuwe therapievorm, waarbij de therapeut de cliënt helpt de herinneringen aan een traumatische gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen. EMDR werkt met een koptelefoon met klikjes in de oren of oogbewegingen, wat uitgebreid zal worden toegelicht tijdens de therapie. Door deze stimulus zal de nare lading steeds meer verdwijnen.

EMDR is een kortdurende therapievorm en mensen zijn vaak al na enkele sessies in staat om een andere betekenis aan de schokkende gebeurtenis te geven, m.a.w. de schokkende gebeurtenis kan gewoon onder ogen worden gezien.

Ik werk met de integratieve variant van EMDR. Het angstige beeld ontdoen van zijn lading –via de klassieke EMDR aanpak– is de eerste stap, maar daarmee kan ‘het gevoel van alleen’, van die persoon die je toen was en die er toen zo alleen voor heeft gestaan, ook nu nog een onaangenaam gevoel geven. Dan is er een tweede stap nodig: om nu als volwassene innerlijk te zorgen voor die persoon in jezelf die zich destijds zo angstig, verdrietig of alleen heeft gevoeld. Door die integratie kan innerlijke power en rust ontstaan en kunnen je klachten verdwijnen. Je komt weer terug bij je"zelf"!