De "slachtoffers"

Welke mensen worden er slachtoffer van narcistisch misbruik?

Vooropgesteld, het kan iedereen overkomen. Net zo goed als oplichting iedereen kan overkomen. De narcist past zich dermate aan aan de omgeving dat vrijwel iedereen hem in eerste instantie gelooft. Toch zijn er "risicovolle factoren", die dus meer kans kunnen geven op narcistisch misbruik. Deze mensen hebben vaak de volgende kenmerken:

 • Stellen moeilijk of geen grenzen.
 • Verlangen sterk naar verbinding, liefde, liefdevolle aandacht en genegenheid.
 • Zijn vaak te aardig, te meelevend, te liefdevol en te ruimdenkend.
 • Kunnen moeilijk onderscheid maken tussen wie niet "goed" is en wie wel; ze willen graag het goede van mensen inzien.
 • Naïef en teveel vertrouwen op anderen en vertrouwen hebben in anderen.
 • Mensen die zich eenzaam voelen.
 • Vaak zelfopofferend, altijd klaarstaan voor andere mensen, denk hierbij aan mensen die bijvoorbeeld hulp-/dienstverlenende beroepen uitoefenen. 
 • Het zijn vaak idealisten, dromen hoe het zou kunnen zijn en te weinig inzien dat sommige mensen echt niet goed voor je zijn.
 • Een sterk ontwikkeld empatisch vermogen.
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • "Sterke" mensen. Veelal heerst de misvatting dat het altijd hulpeloze zwakke lammetjes zijn die voor de narcist vallen, dit is echter niet het geval. Het is juist de sterke vrouw/man waar de narcist voor valt, want dat is goed voor zijn imago. Een zwak lammetje verrijkt zijn ego niet en dat is datgene waar de narcist altijd naar kijkt. Wat levert het mij op? En juist deze sterke personen leveren hem energetische bevoorrading en aanzien op.

 Wat belangrijk is voor de slachtoffers:

"Heb uw naaste lief àls uzelf, niet boven uzelf!"

Want juist door de ander zo te willen helpen, soms zelfs redden, vergeet je jezelf.

Om een gezonde relatie op te bouwen is het dus belangrijk dat je een stevig "hekwerk" om jezelf heen hebt staan. Hiermee bedoel ik, dat je goed weet te her- en erkennen wat jouw eigen grenzen zijn en hier ook voor staat en dit duidelijk aan de ander kunt aangeven.

Ook eigenliefde ontwikkelen is heel belangrijk. Werken aan je zelfwaardering. Want hoe wil je dat de ander liefdevol met jou omgaat, als je dat niet eens met jezelf doet..

Denk ook goed met je hoofd na, niet alleen met je gevoel. Met gevoel bedoel ik iets anders als intuïtie. Intuïtie is een gevoelsmatig "weten", gevoel kan zich uiten in emoties zoals hoop, verliefdheid etc.

Daarnaast is het belangrijk om alle processen te doorlopen die je hebt met familie, ex-relaties, foute vrienden, collega’s etc. Hiermee bedoel ik, de giftige verhoudingen onderzoeken en bij jezelf oplossen. Hier kunnen we in therapie naar kijken, zodat je er vervolgens ook naar kunt gaan handelen.

En als laatste; kijk altijd goed of er een duidelijke balans is tussen geven en nemen. Zorg ervoor dat jij evenveel geeft als neemt. Kun je de persoon vertrouwen, doet hij of zij wat hij/zij zegt en neemt deze persoon verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag.