Individuele coaching

Als je er eenmaal achter bent dat je in een narcistische relatie zit, is het belangrijk om eruit te komen. Alleen hoe doe je dit?

Ga allereerst zo veel mogelijk informatie verzamelen die je kunt vinden over narcisme, op internet, door middel van boeken, etc.

Dit helpt je om duidelijk te krijgen in wat voor "spel" je terecht bent gekomen en in te zien dat het niet aan jou ligt. Je krijgt zicht en inzicht in wat er gebeurt.

Schakel een therapeut of coach in die KENNIS en ERVARING heeft met narcisme. Dit, omdat veel therapeuten en coaches het fenomeen narcisme onderschatten.

Het is belangrijk wanneer je goed geholpen wilt worden, iemand te spreken die weet hoe het werkt, waar je inzit, wat je gevoelens en gedachten zijn, hoe de narcist te werk gaat en iemand die je begrijpt. Kortom, een coach die inzicht heeft hoe narcistisch misbruik werkt en wat het met je doet.

Dit is heel belangrijk, omdat veel mensen die uit een relatie met een narcist willen stappen of gestapt zijn, hier enorm veel moeite mee hebben. Hij heeft immers toch ook zijn goede kanten en zie je het allemaal wel goed, ligt het niet eigenlijk gewoon aan jou, ben jij niet degene met het probleem, etc.                         

Het antwoord is NEE, jij bent in een relatie met een narcist gekomen.

DAT is het probleem.

Ik kan je hierbij helpen. Naast dat ik zelf gediplomeerd coach ben, ben ik ook ervaringsdeskundige.

In mijn individuele coachingstraject gaan we samen kijken hoe je de relatie kunt beëindigen of loslaten. We gaan werken aan je persoonlijke innerlijke kracht, zodat je weer iemand kunt zijn met zelfvertrouwen en met voldoende eigenliefde. Je leert inzicht te krijgen in je eigen bewuste en onbewuste motieven. Je leert om te gaan met je intense, pijnlijke en wisselende gevoelens. Je leert begrijpen waar je doorheen gaat, je leert jezelf weer te begrijpen, met andere woorden: je leert je"zelf" weer terug te vinden.

Ik werk vanuit een holistische invalshoek, d.w.z. ik kijk naar de fysieke, emotionele en spirituele aspecten.

Door mijn jarenlange ervaring als coach/counselor kan ik je de juiste tools aanreiken en door mijn persoonlijke ervaringen met narcistisch misbruik, kan ik je duidelijk de processen uitleggen, begeleiden en begrijp ik waar je doorheen gaat. Eerst gaan we samen op weg, uiteindelijk zul jij weer thuiskomen bij je"zelf".

Noot: Alles wat besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.